AREAL BEGREPER

For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m. Normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus.

Arealmålingene utføres etter bransjestandarden. «Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling - 2009». Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og «Takstbransjens retningslinjer for arealmåling - 2009» eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

«Takstbransjens retningslinjer for arealmåling - 2009» utgis av Informasjonsselskapet Verdi.

Takstrapportene skal normalt angi bruttoareal(BTA) og boligareal (BOA), samt bruksareal (BRA) i nyere utgaver av takstrapporter.

Måleverdige arealer

Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Markedsføring

Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken

Bruttoareal

Bruttoareal er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller felles del (for eksempel trapperom). Det skilles mellom bygningens og boligens bruttoareal i flerfamiliehus.

Bruksareal BRA p-rom og s-rom

BRA, summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene. Innvendige skillevegger inngår i bruksarealet, mens det er fratrekk for skillevegger mellom bruksenheter/boliger og kanaler/skorsteiner med tverrsnitt større enn 0,5 m. Det skal være minimum 1,9 m fri takhøyde.

Boligareal

Boligareal er bruksareal av boligens hoveddel, dvs. bruksareal fratrukket evt. innvendig bodareal.
NB! Boligareal, er etter målereglene i NS 3940 ikke nødvendigvis i samsvar med byggeforskriftenes krav til oppholdsrom.

Definisjon p-rom og s-rom:
P-rom, oppholdsrom i bolig, dvs. kjøkken, stue, soverom, bad, vaskerom, entré, arbeidsrom, trimrom o.l. Trapp mellom P-rom regnes også som primærrom. Garasje, tekniske rom, garderobe, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom og er definert som s-rom.

Følgende er P-ROM:
Kjellerstue, Peisestue, TV-stue, Loftstue, Lekerom, Arbeidsrom, Hjemmekontor, Pc-rom, Medierom, Bibliotek, Innredet hobbyrom, Stue, Trimrom, Allrom, omkledningsrom, Bad/dusjrom, Toalett, Vaskerom, Entre/vindvang, Kjøkken, Soverom

Oppholdsrom i boligen som brukes til boligformål, det vil si et rom hvor det er naturlig å sette seg ned, som for eksempel stue og arbeidsrom

Følgende er S-ROM:
Matkjeller, Potetkjeller, Uinnredet kjellerrom, Kott, Uinnredet loft, Boder, Garderobe, Oppbevaringsrom, Garasje, Fyrrom, Avfallsrom, Tekniske rom

Gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet)

Buskerud Takstsenter AS, Tollbugata 87, 3041 Drammen

legend blue 11s kate spade outlet jordan 6 black infrared beats by dre outlet jordan 14 black toe louis vuitton outlet jordan 11 legend blue black toe 14s louis vuitton outlet beats by dre outlet legend blue 11s black infrared 6s michael kors outlet Legend Blue 11s black infrared 6s michael kors outlet jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared michael kors outlet online legend blue 11s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre outlet lebron 12 jordan 11 legend blue sac louis vuitton black infrared 6s jordan 6 black infrared sac louis vuitton lebron 12 legend blue 11s uggs black friday black infrared 6s coach factory outlet