TJENESTER:

- Verdi & lånetakst
- Boligsalgsrapport
- Tilstandsanalyse
- Forhåndstakst
- Reklamasjonsrapport
- Energimerking
- Skadetakst
- Uavhengighetskontroll

Verdi & lånetakst av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger og tomter.

En verdi & lånetakst er ikke en tilstandsrapport men er rapport som baserer seg på en visuell befaring. Verditakst er en verdivurdering av markedsverdien på eiendommen på takseringsdagen med hensyn tatt til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, evt. leiekontrakter, heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet, m.m.
I rapporten beskrives område, tomten og det foreligger en bygningsmessig beskrivelse. Teknisk verdi, verditakst og lånetakst fastsettes samt lånetakst fastsettes og servitutter opplyses.

Boligsalgsrapport av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger.

Boligsalgsrapport er en tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt pååfremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. Rapporten tar utgangspunkt i NBI`s levetidsbetraktninger og levetider opplyses i rapporten. Det blir ikke foretatt fysiske inngrep under besiktigelsen. Rapporten er basert på Tilstandsgrader fra 0-3, der TG 0 er Ingen symptomer, TG 1 er Svake symptomer, TG 2 er Middels kraftige symptomer og TG 3 er Kraftige symptomer. Boligsalgsrapporten kan leveres med arealmåling og verditakst. Denne rapporten anbefales ved kjøp og salg av bolig. Rapporten er utarbeidet av Nito takst og NTF og rapportene fra de 2 forskjellige takstorganisasjonene er like.

Tilstandsanalyse av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger.

En tilstandsanalyse er en rapport som sjekker takstobjektets tilstand spesielt. Denne rapporten brukes for eksempel av kunder som ønsker å kartlegge hvilke vedlikeholdsbehov bygningen har.

Forhåndstakst av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger.

En forhåndstakst er rapport som baserer seg på opplysninger fra hjemmelshaver. Rapporten brukes når det foreligger tegninger påbolig eller tilbygg til bolig og kunden ønsker åvite verdien av boligen når den er ferdig. Benyttes oftest ved nye prosjekter for fastsettelse av belåning, for investeringsbeslutning og byggelånsoppfølging i gjennomføringsfasen.

Reklamasjonsrapport.

Rapportene brukes ved bygningskade eller reklamasjon ovenfor håndverker eller kjøp/ salg av eiendom. Rapporten er helt upartisk og har som formål åfremlegge fakta.

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger

Her har vi samlet noen av de viktigste faktaene om energimerking

  • Energimerket viser hvor godt boligen er isolert.
  • Fra 1. juli 2010 er det pliktig energimerking av boliger og nybygg over 50m2 hvis bygget skal selges, leies ut eller ferdigstilles.
  • Nye boliger skal alltid energimerkes av en fagmann.
  • Energimerking av eksisterende boliger kan gjøres av huseier eller den som huseier bemyndiger. Det anbefales at en fagmann utfører merkingen.
  • Huseier er selv ansvarlig for merkingen ved bruk av gjør-det-selv løsningen på NVEs nettsider.
  • Energiattesten er dokumentasjonen påhvor energieffektiv boligen er, og i hvilke grad det brukes miljøvennlig energi.
  • Attesten innholder selve energimerket, oppvarmingsmerket samt tips til forbedringer.
  • Selv om du ikke skal selge huset med det første vil en profesjonell energimerking gi konkrete råd om tekniske forbedringer som gir lavere energiforbruk om de gjennomføres.

Energimerket

Energimerket er en karakterskala som går fra A (best) til G (svakest). Karakteren er den samlede vurderingen av bygget og er basert påberegnet levert energi, dvs antall kilowatt-timer som bygget trenger per kvadratmeter for normal bruk.

Oppvarmingsmerket

Oppvarmingsmerket viser hvor stor andel av oppvarming med elektrisitet, olje og gass som kan erstattes ved bruk av varmepumpe, biobrensel eller fjernvarme.

Energibruk

I energiattesten vil det her vises et beregnet energibehov. Energibehov er hvor mye energi som forbrukes ved gjennomsnittlig bruk.

Bruk og energivaner

Det gis forklaring på hvordan det faktiske og målte forbruket av energi kan være forskjellig fra beregnet forbruk.

Tiltaksliste

Det gis forslag til tekniske forbedringer som vil føre til at boligen behøver mindre energi. For eksempel etterisolering, skifte til avtrekksvifte med fuktstyring og installasjon av varmepumpe. Tiltakene kan både gi bedre energimerking og ikke minst omgående lavere energiforbruk.

Forslag til forbedringer står som eget vedlegg.

Sammendrag

Sammendraget gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen. Det vises et sammendrag av grunninformasjoner om bygget. Energiattesten er gyldig i 10 år og kan endres når som helst. Endring kan være ønskelig ved feil i attesten eller når det forventes utbedringer av bygget eller leiligheten.

Vedlegg: forslag til forbedringer

Attesten lister opp forslag til forbedringer. Eksempler kan være bytte av vinduer, innsetting av tetningslister, etterisolering eller andre energikilder.

Buskerud Takstsenter AS, Tollbugata 87, 3041 Drammen

999

michael kors outlet legend blue 11s cheap oakley sunglasses lebron 12 jordan 11 legend blue Legend Blue 11s legend blue 11s louis vuitton outlet jordan retro 6 black infrared 6s jordan 11 legend blue legend blue 11s black infrared 6s legend blue 11s cheap jordan shoes jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 11 louis vuitton outlet jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan retro 11 lebron 12 coach outlet online lebron 11 beats by dre cheap jordan retro 11 legend blue 11s jordan 6 black infrared michael kors outlet black infrared 6s beats by dre black friday beats by dre black friday jordan 11 legend blue michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared